آراپاد

سابقه عضویت:

 

 

 

 

 

 

مدیرعامل: احمد قاسم پور

زمینه فعالیت: صنایع برق،الکترونیک، کنترل و اتوماسیون

آدرس شرکت: تهران ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان مفتح ـ کوچه چهاردهم ـ پلاک 6 ـ واحد 1

تلفن: 88543205

فاکس: 88753835

پست الکترونیک: info@arapad.com

وب سایت: www.arapad.com