������������ ������ ���������� ����������

سابقه عضویت:

 

مدیرعامل: عليرضا ملكي

زمینه فعالیت: آموزش دوره های سيستم مديريت و بهبود كيفيت

آدرس شرکت: تهران  - سهروردي شمالي - خیابان خرمشهر- کوچه میناب - پلاک 34

تلفن: 21- 88538720

فاکس: 88538727

پست الکترونیک: academy@Tuvnordiran.com

وب سایت:  www.Tuvnordiran.com