������������ ����������

سابقه عضویت:

 

 

 

 

 

 

 

مدیرعامل: رضا گل شناس راد

زمینه فعالیت: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

آدرس شرکت: تهران ـ خیابان خردمند جنوبی ـ شماره 25 ـ طبقه دوم

تلفن: 88301991

فاکس: 88832145

پست الکترونیک: info@eec-engineering.com

وب سایت: http://www.eec-engineering.com